Niels Holger Poulsen

Kompetencer

Ledelse, organisations- og forretningsudvikling, corporate governance og performance management HA, HD(R), business transformation, lederrekruttering, bestyrelsesevaluering samt uddannelse i og udvikling af professionelt bestyrelsesarbejde.

Brancher

Rådgivning (management consulting) , public og finance.

Fritidsinteresser

Samfunds- og erhvervsudvikling, kunst, musik, litteratur, madlavning, sommerhus og sport (motion og vandring).

Niels Holger Poulsen er rådgiver, mentor og facilitator par excellence. Med en uddannelse som HA og HD(R) startede Niels Holger sit arbejdsliv som økonomimand og senere administrerende direktør i Bendix Nova Gruppen A/S som var stærkt voksende i 80’erne. Han lærte tidligt betydningen af god ledelse og værdiskabende bestyrelsesarbejde. Med den erfaring begyndte Niels Holger som rådgiver i virksomhedsledelse i T. Bak-Jensen i 1988 og fortsatte som partner i den internationale PA Consulting Group indtil 2006. Niels Holger har rådgivet store offentlige og private organisationer og faciliteret mange udviklingsprocesser. I 2006 blev Niels Holger selvstændig og har virket som sådan siden. Rollen som rådgiver udøver Niels Holger som konsulent for topledelsen eller som bestyrelsesmedlem. Niels Holger yder executive service og selection. Niels Holger tog initiativet til at stifte Executive Capital i 2007 sammen med 13 partnere. Formålet var, og er stadigt, at bidrage aktivt med erfaringer og kapital til udvikling af lovende mindre og mellemstore virksomheder. Niels Holger har siden stiftelsen og indtil 2020 været formand for bestyrelsen.

Med udgangspunkt i sin livslange interesse for betydningen af ledelse, relationer og selvindsigt fungerer Niels Holger som fortrolig mentor for en række ledere. Ind imellem tager Niels Holger og en samarbejdspartner grupper af ledere med på vandring i bjergene, hvor deltagerne gennem fortrolige og filosofiske samtaler opnår en selvindsigt, der gør dem bedre til at navigere i deres liv og lederskab.


Besøg vores sociale medier

Skriv eller ring:

Find os: