Jens Thøger Hansen

Kompetencer

Generationsskifter, internationalisering, forretningsudvikling, virksomhedskøb og -salg


Brancher

Industri, handel, distribution, kapitalfonde


Fritidsinteresser

Løb, fitness, rejser, historie


Thøger har mere end 30 års erfaring fra kapitalfondsverden samt betragtelig erfaring hvad angår udvikling af mindre og mellemstore danske virksomheder.

Thøger er founding partner af kapitalfonden Capidea i 2006, og har beklædt en lang række bestyrelsesposter i danske industriselskaber som formand, næstformand, menigt medlem eller som del af ledelsen. Thøger indledte sin karriere indenfor investmentbanking i Danske Bank og Corporate Finance i EY.

I Capidea har Thøger haft ansvaret for udvikling og exit af porteføljeselskaberne:

– KP Components i Spjald, hvor værdiskabelsen blev realiseret gennem investering i udvidelse og effektivisering af produktionskapaciteten kombineret med oversøisk etablering af egen produktion i South Carolina, USA (2007-2014)

– Union Engineering i Fredericia, hvor værdiskabelsen blev realiseret gennem globalisering af salg, opkøb af virksomhed i Florida, USA, udvikling af eksisterende serviceforretning samt investering i og effektivisering af design-/projektprocesser. Derudover carve-out af selskabets aktiviteter indenfor tobaksanlæg i form af flytning til egne faciliteter og med efterfølgende separat exit af selskabet (2011-17)

– Broen-Lab i Assens, hvor værdiskabelsen blev realiseret gennem en carve-out fra Broen A/S (ny ledelse, ny finansafdeling, ny kultur, ny branding), investering i og udvikling af nyt produktprogram rettet alene mod det Nordamerikanske marked, og investering i nyt selvstændigt forretningsområde (2015-2021)

– Fairpoint Outdoors og Guldager, begge i Allerød, og hvor værdiskabelsen i begge selskaber er i fuld gang. Thøger sidder i dag i bestyrelsen for selskaberne.

Derudover har Thøger siddet i bestyrelsen for Capideas investeringer i Westpack i Holstebro (emballage), API Maintenance i Glostrup (Software), Schades Papir i Skive (grafisk industri) og EET i Ballerup (IT-distributør).

Thøger besluttede i forbindelse med etableringen af Capideas fjerde fund at fratræde som partner i Capidea og dedikere sin tid som investor. Udover at være tiltrådt som partner i Executive Capital i 2024 sidder Thøger i Advisory Boardet for kapitalfonden Capideas og venturefonden North Ventures der, ligesom Thøger, er en del af mentorkorpset for opstartsvirksomheder under DTU Science Park.

Thøger har en baggrund som civilingeniør fra DTU og HD i finansiering fra CBS.

Besøg vores sociale medier

Skriv eller ring:

Find os: