Kompetent Kapital

En investering forudsætter ubetinget, at vi i partnerkredsen har kompetencer, der kan tilføre væsentlig værdi til virksomheden.
Vi kalder det Kompetent Kapital.

Executive Capital investerer i SMV’er, hvor vi har industri- og ledelseskompetencer til at skabe markant værdi. Vores partneres kompetencer er opnået i kraft af deres omfattende og forskelligartede erhvervsmæssige erfaringer fra f.eks. udvikling, drift og salg af egne eller kapitalfondsejede virksomheder. Vores partnere har omfattende og forskellige erfaringer med at transformere SMV’er til større og internationale virksomheder samt at bringe disse til succesfulde exits. Det er i kraft af denne individuelle og samlede erfaring, at vores partnere kan bistå med at professionalisere vores porteføljeselskaber som aktive ejere.

Vi bidrager med omfattende ledelsesmæssig erfaring og kompetencer. Vi har specifikt branchekendskab til de industrier vi investerer i, og vi involverer os aktivt i virksomhedens drift. Vi fungerer som en aktiv og værdifuld sparringspartner for ledelsen, så denne klædes bedst muligt på i forhold til at udfolde sit eget og virksomhedens fulde potentiale.

Vi bistår med strategisk fokusering og -udvikling, organisationsudvikling med henblik på skalering af forretningsmodellen, internationalisering og reduktion af personafhængigheder samt prioritering og implementering af de strategiske og operationelle forbedringsområder, herunder styrkelse af relevante ESG-parametre.

Besøg vores sociale medier

Skriv eller ring:

Find os: