Investeringsproces

Vi er tålmodige i forhold til ejerperiode og har ikke krav om exit indenfor en bestemt tidsperiode. Vi prioriterer reel værdiskabelse over cash flow og finansiel kreativitet.

Indledningsvist screenes en investeringsmulighed af medarbejderteamet, der vurderer, om vi i partnerkredsen kan have relevante kompetencer til at være aktiv ejer for den pågældende virksomhed.

Såfremt det vurderes, at der kan være et match, drøftes muligheden med to til tre partnere, og den videre process planlægges. Det er væsentligt for os relativt tidligt at møde de personer, der potentielt kan udgøre det nye ejer- og ledelsesteam for at teste personlig kemi og planer for virksomhedens strategi og fremtid. Vi investerer kun, hvis vi i fællesskab vurderer, at Executive Capital har de relevante kompetencer til at gøre investeringen så attraktivt, at vore partnere er villige til selv at investere både kompetencer og egne midler i virksomheden.

Alle investeringer sker med aktiv deltagelse fra minimum to af vore partnere. En af vores partnere tildeles rollen som “lead-investor”, som er Executive Capitals stemme i relation til investeringen. Typisk indtræder “lead-investoren” i virksomhedens bestyrelse, og påtager sig desuden rollen som tæt sparringspartnere til virksomhedens ledelse. Vi tilbydes typisk bestyrelsesformandsposten i de selskaber vi investerer i, men det er ikke et krav fra vores side.

Vi benytter os af sædvanlig akkvisitions- og sælgerfinansiering, men har ingen passive investorer. Det er udelukkende vores partneres egne midler, der investeres for.

En mindre del (ca. 15 %) af Executive Capitals investering kommer fra vores fælles fond, pt. Executive Capital III K/S. Også fonden er udelukkende finansieret af partnerne selv, og vi har således ingen eksterne/passive investorer. Det synes vi giver bedst mening, og skaber de rigtige, mest simple og effektive incitaments- og governance-strukturer.


Partnernes tidsforbrug

Hvor meget tid, vi bruger på vores aktive ejerskab, afhænger af de konkrete forhold, herunder den enkelte virksomheds forhold og vores lead-partners præferencer. Vores involvering vil typisk være meget tidskrævende i starten indtil de første strategiske grov-justeringer er foretaget. Erfaringsmæssigt bruger vores lead-investor mellem 1 dag om ugen (i opstartsfasen) til 1-2 dage om måneden. Normalt er majoritetsinvesteringer mere tidskrævende end minoritetsinvesteringer.

Besøg vores sociale medier

Skriv eller ring:

Find os: