Som 360-graders sikringspartner er KIBO Sikring i stand til at dække alle sikringsbehov. Med certificerede specialister inden for Mekanisk Sikring, Elektronisk Overvågning og Brandsikring samt en veletableret service- og beredskabsafdeling kan Kibo gennemføre og vedligeholde såvel simple stand alone-løsninger som komplekse integrerede sikringsløsninger, hvor sikringstyperne understøtter og interagerer med hinanden.

Executive Capital har med lead investor Torben Bjerre-Madsen investeret i den danske virksomhed, KIBO Sikring, og har med sparring og kompetent kapital bidraget til en fortsat flot udvikling vækstmæssigt på det danske marked samt vækstet virksomheden internationalt. 

Video om samarbejdet: