Executive Capital gennemfører exit af succesfuldt renewable selskab, SCADA International

Det danske investeringspartnerskab Executive Capital har indgået aftale om salg af sine aktier i SCADA International, som Executive Capital har været medejer af siden 2010. Executive Capitals ejerandele i SCADA International overtages som en del af et salg af selskabet til den London-baserede kapitalfond, Magnesium Capital LLP, der har særligt fokus på investeringer i energiomstilling.

08-04-2022

En vækstrejse med fokus på udvikling og internationalisering fortsættes

Lead-investor og partner i Executive Capital, Torben Bjerre-Madsen, der siden Executive Capitals indtrædelse i virksomheden i 2010 har siddet som bestyrelsesformand i SCADA International Group, udtaler:

”Det har været en lang og spændende rejse. Som aktiv sparringspartner i SCADA International har vi i Executive Capital haft et tæt og rigtig godt samarbejde med hele ledelsen og været dybt involveret i selskabets vækst, strategisk fokusering samt internationaliseringen af virksomheden”, og fortsætter:

”Siden vi begyndte samarbejdet med adm. direktør, Thomas Bagger, og det øvrige ledelsesteam i SCADA International, er omsætningen næsten firdoblet og forretningsomfanget ift. produkter, kunder og geografi er udviklet betydeligt. Jeg er sikker på, at SCADA International kan fortsætte sin imponerende rejse med de nye partnere, den kompetente ledelse og de mange dygtige og engagerede medarbejdere.”

Direktør i Executive Capital, Michael Jørgensen, tilføjer:

”Som investeringspartnerskab er vi i Executive Capital unikke derved, at vi kun investerer i virksomheder, hvor vi i partnerkredsen har erfaringer og kompetencer, der gør os i stand til at være værdifulde aktive medejere. I vores aktive medejerskab bringes disse erfaringer og kompetencer i spil i forhold til de udfordringer og muligheder, som det enkelte selskab står overfor. Vi coacher ledelsen i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde, så vi sammen kan føre virksomheden til det næste niveau. Vi adskiller os tilmed ved, at vi både investerer som minoritets- og majoritetsaktionær afhængigt af selskabet og medejernes behov. Det er selskabets bedste, der er vores udgangspunkt”, og fortsætter:

”Vi indtrådte i SCADA International som minoritetsaktionær og dannede fra starten et godt partnerskab med ledelsen baseret på gensidig respekt og tillid. Jeg tror på, at dette stærke partnerskab har medvirket til, at SCADA International nu står som en strategisk velpositioneret og velindtjenende virksomhed, der konkret bidrager til den grønne omstilling. Vi er glade for at have været med på vejen og glæder os nu til at følge SCADA International i det nye partnerskab med Magnesium Capital.”

Adm. direktør i SCADA International, Thomas Bagger, udtaler:

“I de sidste 12 år har vi været på en spændende vækstrejse med Executive Capital, som har været en værdifuld samarbejdspartner i vores udvikling. Vi ser nu frem til et nyt partnerskab med Magnesium Capital, der med sit fokus på vedvarende energi kan hjælpe os med at innovere og udvide yderligere for at møde vores kunders behov i industrien, der udvikler sig med enorm hastighed.”