Om Executive Capital

Executive Capital er et investeringspartnerskab af erfarne erhvervsfolk, der udvikler og professionaliserer mindre og mellemstore danske virksomheder igennem investering af egne midler og kompetencer.

Vi investerer udelukkende i virksomheder, hvor der i partnerkredsen er kompetencer og ressourcer til at være en værdifuld aktiv ejer. Vi kalder det Kompetent Kapital.

De enkelte investeringer foretages i konsortier af de partnere, der har de mest relevante og værdifulde kompetencer til at udvikle den specifikke virksomhed. Vores lead-investor udfører vores aktive ejerskab (ofte i samarbejder med vores co-lead).

Vi er tålmodige private investorer med en lang investeringshorisont. Udvikling af mindre virksomheder kræver en aktiv indsats, men også tålmodighed. Vi investerer alene for egne midler, og skal ikke stå til regnskab for eksterne investorer. Vi professionaliserer vores porteføljevirksomheder med strategisk fokusering og -udvikling, organisationsudvikling, internationalisering og reduktion af personafhængigheder.

 

Vi samler screenings-/investeringsteams af 2-3 partnere, som investerer egne midler (vi har ingen passive investorer). Vi investerer kun i virksomheder, hvor der i partnergruppen er kompetencer, der kan bidrage til virksomhedens værdiskabelse og ressourcer til at være en værdifuld aktiv medejer.

Vores vision

Executive Capitals vision er:

  • at være det foretrukne investeringspartnerskab for erfarne danske erhvervsfolk, der ønsker at deltage aktivt i screeninger, opkøb og udvikling af SMV’er; og
  • at være anerkendt for at bidrage væsentligt til udvikling og vækst i danske SMV’er.

Denne vision understøtter en langsigtet samt bæredygtig indsats, hvor kompetencer går forud for kapital, og hvor tålmodighed går hånd i hånd med attraktive afkast.

Vores vision arbejder alle partnere for blandt andet ved at foretage grundige analyser af mulige investeringsmuligheder, gennemføre solide investeringer inden for vores investeringsscope, udvikle porteføljeselskaber igennem aktivt ejerskab, arbejde for at tiltrække nye kompetente og værdifulde partnere og i øvrigt arbejde for at styrke og videreudvikle Executive Capital som værdiskabende og inspirerende investeringspartnerskab.

Historien bag

Executive Capital blev stiftet af 13 partnere i december 2007. Alle stifterne havde stor interesse for at bidrage aktivt med deres erfaringer og nogle af deres penge til udvikling af lovende mindre og mellemstore virksomheder. Stifterne lagde alle vægt på, at deres aktive deltagelse skulle ske i et samarbejde med andre dygtige erhvervsfolk med erfaringer, der supplerede hinanden. Ved at være medstifter og partner blev man en del af en personkreds, der arbejdede tæt sammen om at tiltrække attraktive virksomheder med udviklingsbehov, der sammen kunne tilvejebringe risikovillig kapital, og som fra starten fik adgang til professionel støtte fra det fælles sekretariat Executive Capital Administration A/S.

Fra starten var det tanken at etablere en fond, hvor eksterne investorer kunne medinvestere. Kort efter etableringen skabte finanskrisen dog et klima, hvor det var vanskeligt at rejse risikovillig fremmedkapital til en fond uden en succesfuld historie. Men partnerne følte sig så sikre på, at ideen med at samarbejde om at tilføre kompetent kapital til lovende mindre og mellemstore virksomheder var så god, at vi lavede vores egen fond med egne midler.

Siden har det været sådan, at når 2-3 partnere sammen investerede i en virksomhed, så gik den fælles fond også ind med en mindre ejerandel. Det har givet os et værdifuldt og engagerende fællesskab om vores porteføljevirksomheder, og det har styrket den helt særlige mulighed, vi har for at bidrage med tunge og mangfoldige erfaringer til alle virksomheder i porteføljen.

Siden stiftelsen i 2007 er der sket ændringer og udvidelser af partnerkredsen, men flere af stifterne er stadig med som aktive partnere eller som aktionærer i en af de fælles fonde. Og kredsen er løbende suppleret med partnere, der har lyst, evner og midler til at bidrage aktivt, sammen med andre partnere, i et berigende fællesskab om at udvikle lovende mindre og mellemstore virksomheder.

Niels Holger Poulsen, medstifter og tidl. bestyrelsesformand

Er du interesseret i at sælge eller tilføre kapital til din virksomhed, eller vil du høre mere om mulighederne for partnerskab, er du meget velkommen til at kontakte os.

Skriv eller ring

Kontakt Investment Manager, Casper Balling, på telefon +45 2712 5743 eller mail cb@executivecapital.dk

Find os her

Executive Capital, Vesterbrogade 24A, 1620 København V,
CVR: 30560914