Executive Capitals struktur

Executive Capital er finansieret udelukkende af vores partnerkreds. Konsortiet er derfor stillet med 100% egenkapital fra partnerne, og der anvendes ikke ekstern finansiering. Partnerne er således mere fleksible i forhold til den investeringshorisont, som de, i fællesskab med øvrige ejere og ledelse i porteføljeselskabet, bliver enige om.

Dette er en central del i forhold til forventningsafstemningen i processen op til investeringen, hvor de fælles mål, som skal opnås, inden virksomheden er blevet modnet til en fælles exit, sættes. Partnerne kan på denne måde med deres solide praktiske erfaring og tilegnede kompetencer fra erhvervslivet tage en aktiv rolle i værdiskabelsen i porteføljeselskaberne.