Om Executive Capital

Executive Capital er et forpligtende investeringspartnerskab, hvor erfarne erhvervsfolk i fællesskab investerer aktivt i små- og mellemstore danske virksomheder.

Executive Capital startede sine aktiviteter i 2007 og ledes i dag af administrerende direktør Michael Jørgensen, som sammen med partnerkredsen og medarbejdere i Executive Capitals administrationsselskab driver udviklingen af de eksisterende porteføljeselskaber samt investeringsfondene.

Vi har siden 1. december 2013 haft egne kontorlokaler på Vesterbrogade 24A, 3. sal, København V.

Vision

Executive Capitals vision er:

  • at være det foretrukne investeringspartnerskab for erfarne danske erhvervsfolk, der ønsker at deltage aktivt i screeninger, opkøb og udvikling af SMV’er; og
  • at være anerkendt for at bidrage væsentligt til udvikling og vækst i danske SMV’er.

Denne vision understøtter en langsigtet samt bæredygtig indsats, hvor kompetencer går forud for kapital, og hvor tålmodighed går hånd i hånd med attraktive afkast.

Historien bag Executive Capital

Executive Capital blev stiftet af 13 partnere i december 2007. Alle stifterne havde stor interesse for at bidrage aktivt med deres erfaringer og nogle af deres penge til udvikling af lovende mindre og mellemstore virksomheder. Stifterne lagde alle vægt på, at deres aktive deltagelse skulle ske i et samarbejde med andre dygtige erhvervsfolk med erfaringer, der supplerede hinanden. Ved at være medstifter og partner blev man en del af en personkreds, der arbejdede tæt sammen om at tiltrække attraktive virksomheder med udviklingsbehov, der sammen kunne tilvejebringe risikovillig kapital, og som fra starten fik adgang til professionel støtte fra det fælles sekretariat Executive Capital Administration A/S.

Fra starten var det tanken at etablere en fond, hvor eksterne investorer kunne medinvestere. Kort efter etableringen skabte finanskrisen dog et klima, hvor det var vanskeligt at rejse risikovillig fremmedkapital til en fond uden en succesfuld historie. Men partnerne følte sig så sikre på, at ideen med at samarbejde om at tilføre kompetent kapital til lovende mindre og mellemstore virksomheder var så god, at vi lavede vores egen fond med egne midler.

Siden har det været sådan, at når 2-3 partnere sammen investerede i en virksomhed, så gik den fælles fond også ind med en mindre ejerande. Det har givet os et værdifuldt og engagerende fællesskab om vores porteføljevirksomheder, og det har styrket den helt særlige mulighed, vi har for at bidrage med tunge og mangfoldige erfaringer til alle virksomheder i porteføljen.

Siden stiftelsen i 2007 er der sket ændringer og udvidelser af partnerkredsen, men flere af stifterne er stadig med som aktive partnere eller som aktionærer i en af de fælles fonde. Og kredsen er løbende suppleret med partnere, der har lyst, evner og midler til at bidrage aktivt, sammen med andre partnere, i et berigende fællesskab om at udvikle lovende mindre og mellemstore virksomheder.

Niels Holger Poulsen

Initiativtager, medstifter og bestyrelsesformand