Aktivt ejerskab i rette ejerteam

Vi bidrager med omfattende ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer, og har et solidt kendskab til den kommercielle virkelighed, som virksomheden agerer i.

I Executive Capiutal er vi overbeviste om, at en velgennemtænkt sammensætning af ejerkredsen med gensidig respekt og tillid er afgørende for at skabe de bedste forudsætninger for virksomhedens udvikling og vækst.
Vi sparrer med ledelsen om organisationsudvikling med henblik på skalering af forretningsmodel, internationalisering og reduktion af personafhængigheder. Og vi bistår i prioritering og implementering af de strategiske og operationelle forbedringsområder. Vi bidrager desuden med et stort netværk.

Vi er tålmodige i forhold til ejerperiode og har ikke krav om exit indenfor en bestemt tidsperiode. Vi prioriterer reel værdiskabelse over cash flow og finansiel kreativitet.

Vi arbejder som aktive ejere igennem et aktivt bestyrelsesarbejde. Undtagelsesvist træder en af vores partnere ind i den daglige ledelse, eventuelt som en del af en overgangsordning.

Som bestyrelsesmedlemmer involverer vi os grundigt i selskabets drift og forhold. Vores involvering og tidsforbrug er betydeligt større end et sædvanligt professionelt bestyrelsesmedlem, hvilket blandt andet er en naturlig konsekvens af, at vi investerer for egne penge. Vi arbejder coachende og er en aktiv og værdifuld sparringspartner for ledelsen, så denne klædes bedst muligt på til at udfolde sit og virksomhedens fulde potentiale. At vi arbejder coachende betyder også, at vi ikke tror på, at en virksomhed kan styres ved diktater fra bestyrelsen e.lign.

 

Nogle af de temaer, vi arbejder med, er:

  • Omdannelse af ejerlederens omfattende viden til organisatoriske processer og solid aflejring i organisationen (systematisering af forretningsgange/konceptualisering)
  • Understøttelse af ejerlederen til at kunne koncentrere sig på strategiske fokusområder
  • Organisationsudvikling
  • Udrulning af forbedrede finansielle styringsredskaber
  • Styrkelse af ESG parametre
  • Arbejdskapitaloptimering
  • Frasalg / trimning af balancen

Sarmarbejde med andre aktive ejere

Vi arbejder i samarbejde med andre aktive ejere og investerer kun, hvis der i ejerkredsen er de nødvendige kompetencer samt den rette dynamik, incitamenter, kemi og tillid. Vi kommer med en solid værktøjskasse men ønsker også, at der i ejerkredsen er andre kompetencer og perspektiver repræsenteret. Således vil ledelsen, den eksisterende ejerkreds eller andre ofte have væsentlige erfaringer og kompetencer, der er specifikt relateret til den pågældende branche og forretningsmodel, og som er afgørende for virksomhedens værdiskabelse. Et eksempel på et solidt ejerteam ved et glidende generationsskifte består således af tidligere ejerledere, medejende direktører og Executive Capitals investorkonsortium. Det er betydningsfuldt, at ledelsen også har et engageret medejerskab, uden at det er et ubetinget krav. Såfremt ledelsen ikke har et medejerskab, er det vigtigt, at ledelsen har en incitamentsstruktur, der ”allignes” med ejerkredsen, og/eller har et væsentligt stay-on incitament.

Kontakt os

Er du interesseret i at sælge eller tilføre kapital til din virksomhed, eller vil du høre mere om mulighederne for partnerskab, er du meget velkommen til at kontakte os.

Skriv eller ring

Kontakt Investment Manager, Casper Balling på telefon +45 2712 5743 eller mail cb@executivecapital.dk

Find os

Executive Capital, Vesterbrogade 24A, 1620 København V