Investeringsstrategi

Executive Capital investerer i modne danske SMV'er med en omsætning i intervallet DKK 20-250 millioner, hvor vores partnere har relevante ledelses- og/eller industrikompetencer til at tilføre væsentlig værdi. Vi investerer typisk som minoritetsinvestor som en del af det rette ejerteam

Danske SMV'er

Vi investerer primært i SMV’er med en omsætning i intervallet DKK 20-250 millioner.

Virksomheden vil typisk have mindst 10 ansatte og en funktionsopdelt organisation, idet dette normalt er nødvendigt for at realisere det fulde potentiale af vores aktive ejerskab.

Modne virksomheder
- hvis udviklingsbehov matcher vores partneres kompetencer

Vi investerer primært i modne virksomheder med etableret ledelse og organisation samt positiv indtjening og vækstpotentiale. En investering forudsætter ubetinget, at vi i partnerkredsen har kompetencer, der kan bidrage til værdiskabelsen i virksomheden.

Vores partneres kompetencer er opnået i kraft af personlige erfaring med at iværksætte, lede, udvikle og succesfuldt sælge egne virksomheder og lignende karriereforløb. Vores partnere har således omfattende erfaring med transformation af små- og mellemstore virksomheder til globale virksomheder, og har demonstreret at de er i stand til at bringe disse til en succesfuld exit.

Det er i kraft af denne erfaring og omfattende netværk, at vores partnere påtager sig rollen som aktiv investor og bistår med at professionalisere vores porteføljeselskaber igennem strategisk fokusering, optimering af organisationen og organisatorisk aflejring af viden med henblik på reduktion af personafhængigheder, skalering af forretningsmodellen og internationalisering.

Som aktiv investor i rette ejerteam

Vi arbejder typisk som aktiv minoritetsinvestor i tæt samarbejde med den øvrige ejerkreds.

Vi tror stærkt på, at den rigtige ejersammensætning er afgørende for at skabe de bedste forudsætninger for virksomhedens udvikling og vækst. Disse forudsætninger skaber vi bedst i samarbejde med andre, og de bedste resultater opnår vi sammen med andre.

Vi bidrager med omfattende ledelsesmæssig erfaring og kompetencer. Vi har specifikt branchekendskab til de industrier vi investerer i, og vi involverer os aktivt i virksomhedens drift. Vi fungerer som en aktiv og værdifuld sparringspartner for ledelsen, så denne klædes bedst muligt på i forhold til at udfolde sit eget og virksomhedens fulde potentiale.

Det er typisk afgørende, at der i ejerkredsen også er andre kompetencer, perspektiver og interesser repræsenteret, og at vi sammen finder den rigtige vej for selskabet.

Således vil ledelsen, den eksisterende ejerkreds og/eller andre interessenter ofte have væsentlig erfaring og kompetencer, der er specifikt relateret til den pågældende underbranche og forretningsmodel, og som er afgørende for virksomhedens værdiskabelse. Derfor indgår vi typisk i partnerskab med disse og investerer som minoritetsinvestor. I særlige situationer er minoritetsinvesteringer uhensigtsmæssige, og da påtager vi os majoritetsansvar, hvis betingelserne herfor er de rette.