Executive Capital investerer i SMV'er, hvor vi har
industri- og ledelseskompetencer til at skabe markant værdi.

Executive Capital kort fortalt

  • Vi er et investeringsfællesskab for erfarne erhvervsfolk, der ønsker at investere i små- og mellemstore danske virksomheder. Vi har typisk selv ejet og udviklet et mindre selskab til en større international virksomhed, og har derfor en omfattende erfaringer med SMVers udfordringer.
  • Vi investerer i sunde, modne virksomheder med en omsætning i intervallet DKK 20-250 millioner.
  • Vi samler screenings-/investeringsteam af 2-3 partnere, som investerer egne midler (vi har ingen passive investorer). Vi investerer kun i virksomheder, hvor vi har særlige kompetencer, der kan bidrage til virksomhedens værdiskabelse.
  • Vi investerer typisk som aktive minoritetsaktionær (25%-49%) i samarbejder med andre aktive minoritetsejere, da vi ofte finder det optimalt, at vi er flere forskellige, der skal blive enige om retningen for virksomheden. Normalt er ledelsen en central ejer. Vi investerer også som majoritetsaktionærer, hvor det er hensigtsmæssigt.
  • Vi er overbeviste om, at en velgennemtænkt sammensætning af ejerkredsen med gensidig respekt og tillid er afgørende for at skabe de bedste forudsætninger for virksomhedens udvikling og vækst.
  • Vi sparrer med ledelsen om organisationsudvikling med henblik på skalering af forretningsmodellen, internationalisering og reduktion af personafhængigheder samt bistår i prioritering og implementering af de strategiske og operationelle forbedringsområder. Vi bidrager også med et stort netværk.
  • Vi er tålmodige i forhold til ejerperiode og har ikke krav om exit inden for en bestemt tidsperiode.
  • Vi prioriterer reel værdiskabelse over cash flow og finansiel kreativitet.
  • Vi investerer blandt andet i virksomheder der skal generationsskiftes, salgsmodnes og i vækstvirksomheder, hvor der er behov for både kapital og kompetencer til at bringe virksomheden til det næste niveau.
  • Vores sekretariat har stor transaktionserfaring fra rådgivningsbranchen. De koordinerer og rådgiver i investeringsfasen.

Er du interesseret i at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte os.  Har du en virksomhed med en omsætning i intervallet DKK 20-250 millioner og kunne din virksomhed potentielt have et uforløst potentiale, tager vi meget gerne en anonym og uforpligtende dialog. Du kan kontakte os pr. mail eller kontakte Investment Manager, Morten Thomsen på telefon 23 61 93 56. Overvejer du at foretage aktive investeringer i danske SMV’er og er du interesseret i at høre nærmere om Executive Capital, kan du kontakte os pr. mail eller kontakte direktør Michael Jørgensen på telefon 40 12 93 22. Læs yderligere her.