Executive Capital investerer i SMV'er, hvor vi har
industri- og ledelseskompetencer til at skabe markant værdi.

Play
Executive Capital
Message

Executive Capital investerede i 2015 som minoritetsaktionær i tøjkæden Message. Virksomheden har siden da vækstet som følge af en konkret strategiplan for forretningsudvikling.

Play
Executive Capital
Scada International

Som aktiv og værdifuld sparringspartner for ledelsen i Scada International har Executive Capital bidraget til virksomhedens udvikling, den strategiske fokusering samt internationalisering

Play
Executive Capital
Kibo Sikring

Executive Capital har investeret i den danske virksomhed, KIBO Sikring, og har med sparring og kompetent kapital bidraget til en fortsat flot udvikling vækstmæssigt på det danske marked samt vækstet virksomheden internationalt.

Play
Executive Capital
Duka PC

Executive Capital har investeret i Duka, og samarbejdet mellem direktøren og EC omkring Dukas vision og målsætninger har været givende for begge parter.

Play
Executive Capital
RM Spåntagning

Executive Capital har investeret i RM Spåntagning og sikret et glidende genererationsskifte af virksomheden, som drives videre i samme ånd, som de sidste 32 år.

previous arrow
next arrow
Slider

Om Executive Capital

Vi er et investeringspartnerskab af erfarne erhvervsfolk, der udvikler og professionaliserer mindre og mellemstore danske virksomheder igennem investering af egne midler og kompetencer. Vi har typisk selv ejet og udviklet et mindre selskab til en større international virksomhed, og har derfor omfattende erfaringer med SMVers udfordringer.

Vi samler screenings-/investeringsteams af 2-3 partnere, som investerer egne midler (vi har ingen passive investorer). Vi investerer kun i virksomheder, hvor der i partnergruppen er kompetencer, der kan bidrage til virksomhedens værdiskabelse og ressourcer til at være en værdifuld aktiv medejer. Det kalder vi Kompetent Kapital.

Vi investerer typisk som aktive minoritetsaktionærer (25-49%) i samarbejde med andre aktive minoritetsejere, da vi ofte finder det optimalt, at vi er flere, der skal blive enige om retningen for virksomheden. Vi investerer også som majoritetsaktionærer (50-80%), hvor det er hensigtsmæssigt.

Vores sekretariat har stor transaktionserfaring fra rådgivningsbranchen. De koordinerer og rådgiver i investeringsfasen.

De virksomheder, vi investerer i, har typisk følgende karakteristika:

Omsætning mellem 20-250 DKKm

EBITDA mellem 2-20 DKKm

Etableret ledelse/organisation

Ejerledet (helt eller delvist)

Produktions-, handels- eller servicevirksomhed

Vækstpotentiale

Dansk hovedkvarter

Erfaring, kompetencer og branchekendskab

Vi arbejder typisk som aktiv minoritetsinvestor i tæt samarbejde med den øvrige ejerkreds.

Vi tror stærkt på, at den rigtige ejersammensætning er afgørende for at skabe de bedste forudsætninger for virksomhedens udvikling og vækst.

Vi bidrager med omfattende ledelsesmæssig erfaring og kompetencer. Vi har specifikt branchekendskab til de industrier vi investerer i, og vi involverer os aktivt i virksomhedens drift. Vi fungerer som en aktiv og værdifuld sparringspartner for ledelsen, så denne klædes bedst muligt på i forhold til at udfolde sit eget og virksomhedens fulde potentiale.

 

Se vores porteføljeselskaber her

Sparring, respekt og tillid

I EC er vi overbeviste om, at en velgennemtænkt sammensætning af ejerkredsen med gensidig respekt og tillid er afgørende for at skabe de bedste forudsætninger for virksomhedens udvikling og vækst.
Vi sparrer med ledelsen om organisationsudvikling med henblik på skalering af forretningsmodel, internationalisering og reduktion af personafhængigheder. Og vi bistår i prioritering og implementering af de strategiske og operationelle forbedringsområder. Vi bidrager desuden med et stort netværk.

Vi er tålmodige i forhold til ejerperiode og har ikke krav om exit indenfor en bestemt tidsperiode. Vi prioriterer reel værdiskabelse over cash flow og finansiel kreativitet.
Vi investerer blandt andet i virksomheder, der skal generationsskiftes eller salgsmodnes og i vækstvirksomheder, hvor der er behov for både kapital og kompetencer til at bringe virksomheden til det næste niveau.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt Investment Manager, Casper Balling på telefon:
+45 2712 5743
Eller

Send os en mail